Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Βουλευτικές Εκλογές
25 Ιανουαρίου 2015Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Ώρα προβολής:
12:14:23


Επιλέξτε πρώτα την περιφερειακή ενότητα και μετά το κόμμα που ενδιαφέρεστε:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23


Παρακολουθείστε αναλυτικά τις εκλογές σε κάθε ΠΕ:

       © 2014-2015 - Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

G-Cloud