Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Περιφερειακές Εκλογές
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024


Ώρα προβολής:
20:53:37


Επιλέξτε την περιφερειακή ενότητα που ενδιαφέρεστε:


Παρακολουθείστε τις εκλογές ξεχωριστά σε κάθε ΠΕ:

               © 2014 - Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

G-Cloud