Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Περιφερειακές Εκλογές
Σάββατο 3 Ιουνίου 2023


Ώρα προβολής:
12:06:38


Επιλέξτε την περιφερειακή ενότητα που ενδιαφέρεστε:


Παρακολουθείστε τις εκλογές ξεχωριστά σε κάθε ΠΕ:

               © 2014 - Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

G-Cloud